Search form

Sijoittajat / Johto Ja Hallinto / Hallitus / Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenet

Minna Alitalo

Minna Alitalo

 s. 1962, KTM
Ostojohtaja, Alko Oy (2014-)

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen (2012-)
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2013-)
Tarkastusvaliokunnan jäsen (2012-) 

Riippumaton yhtiöstä 
Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus
Alko Oy, talousjohtaja (2009-2014)
Isku-Yhtymä Oy, rahoitusjohtaja (2005-2009)
Indoor Group Oy, talous- ja hallintojohtaja (2003-2005)
Eimo Oyj, eri tehtävissä (1999-2003)

Keskeisimmät luottamustehtävät

Efima oy, hallituksen puheenjohtaja (2017-), hallituksen jäsen (2017-)
Suomen Palautuspakkaus Oy, hallituksen jäsen (2014-)
Palpa Lasi Oy, hallituksen puheenjohtaja (2015-), hallituksen jäsen (2014-)

Päättyneet keskeisimmät luottamustehtävät
Alkon eläkesäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja (2009-2010)
Eläkesäätiöyhdistys ESY, hallituksen jäsen (2009-2010)
Kaupan liitto, vero ja talouspoliittinen valiokunta, jäsen (2009-2014)

Juhani Elomaa

s. 1960, VTM, eMBA
Taaleri Oyj, toimitusjohtaja ja partneri (2007-)

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen (2017-) 
Tarkastuvaliokunnan jäsen (2017-)

Riippumaton yhtiöstä 
Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus
Mandatum Yksityispankin johtaja (2005–2007) ja Sampo Pankin  johtoryhmän jäsen (2006–2007)
3C Asset Management, toimitusjohtaja ja partneri (2000–2005)
OKO Oyj, johtokunnan jäsen (1998–2000) ja Head of Capital Markets (1997–2000)
Selin Finance, toimitusjohtaja (1995–1997)
Erik Selin Pankkiiriliike, toimitusjohtaja (1990–1995)

Keskeisimmät luottamustehtävät
Garantia Oy, hallituksen varapuheenjohtaja (2015–)
Maanpuolustuksen Tuki ry, hallituksen varapuheenjohtaja (2011–)

 

Juhani Hintikka

s. 1966, Diplomi-insinööri 
Toimitusjohtaja, Comptel Oyj (2011-)

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen (2017-)
HR- ja nimitysvaliokunnan jäsen (2017-)

Riippumaton yhtiöstä 
Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus
Eri johtotehtäviä Nokia Oyj (1999–2011)
Eri johtotehtäviä Konecranes Oyj (1995–1999) (Suomi, Ranska)

Päättyneet keskeisimmät luottamustehtävät
Finnair Technical Services Oy, hallituksen jäsen (2010–2012)
Comptel Oyj, hallituksen jäsen (2007–2008)

 

Olli-Pekka Kallasvuo

Olli-Pekka Kallasvuo

s. 1953, VT, oikeustieteen tohtori h.c.

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja (2011-)
HR- ja nimitysvaliokunnan jäsen (2017-)
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2012-2013)
Tarkastusvaliokunnan jäsen (2011-2017)

Riippumaton yhtiöstä 
Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus
Nokia Oyj, eri tehtävissä (1980-2010), toimitusjohtaja (2005-2010)

Keskeisimmät luottamustehtävät
TeliaSonera AB, hallituksen jäsen (2012-), varapuheenjohtaja (2013-)
Veikkaus Oy, hallituksen puheenjohtaja (2017-)
Zenterio AB, hallituksen puheenjohtaja (2013-), hallituksen jäsen (2012-2013)
 

Päättyneet keskeiseimmät luottamustehtävät
Nokia Siemens Networks, hallituksen puheenjohtaja (2007-2011)
EMC Corporation, hallituksen jäsen (2004-2009)
Sampo Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2003 - 2006) 
 

Ilpo Kokkila

Ilpo Kokkila

s. 1947, Diplomi-Insinööri, vuorineuvos 
Hallituksen puheenjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj ja Pontos Oy

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen puheenjohtaja (1987-) 
HR- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja (2007-)

Ei-riippumaton yhtiöstä 
Merkittävä osakkeenomistaja

Keskeinen työkokemus
SRV Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja (1987-2000) 
Perusyhtymä Oy, johtaja (1974-1987)

Keskeisimmät luottamustehtävät
Pontos Oy, hallituksen puheenjohtaja (2001-) 

Päättyneet keskeisimmät luottamustehtävät
Kesko Oyj, hallituksen jäsen (2006-2015)
Elinkeinoelämän keskusliitto, hallituksen puheenjohtaja (2013-2014)
Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys SVKK ry, hallituksen varapuheenjohtaja (2006-2011), hallituksen puheenjohtaja (2012-2013)

Timo Kokkila

Timo Kokkila

s. 1979, Diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja, Pontos Oy (2016-) 

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen (2010-) 
Tarkastusvaliokunnan jäsen (2010-)

Ei-riippumaton yhtiöstä 
Merkittävä osakkeenomistaja

Keskeinen työkokemus

Pontos Group, toimitusjohtaja (2016-)
Pontos Group, sijoitusjohtaja (2011-2015)
SRV Yhtiöt Oyj, hankekehityspäällikkö (2008-2011)
SRV Yhtiöt Oyj, kehitysinsinööri (2006-2008) 
Kampin Keskus Oy, suunnittelija (2004-2006)

Keskeisimmät luottamustehtävät

Keskinäisen eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen hallituksen jäsen (2017-)
eQ Oyj:n hallituksen jäsen (2016-)
Valmet Automotive Oy:n hallituksen jäsen (2016-)
Pontos Oy, hallituksen jäsen (2007-)
Renor Oy, hallituksen puheenjohtaja (2014-2015), hallituksen jäsen (2008-)
Kolpi Investments Oy, hallituksen jäsen (2012-)