Search form

Sijoittajat / IR-kalenteri / Vuosi 2018

Vuosi 2018

IR-KALENTERI VUODELLE 2018

Tammikuu

17.1.−16.2. Suljettu ikkuna

Helmikuu

16.2. Tilinpäätöstiedote 2017
23.2.  Vuosikertomus 2017

Maaliskuu

20.3. 
SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018 on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 20.3.2018. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 käsiteltäväksi tulee toimittaa kirjallisesti SRV Yhtiöt Oyj:n hallitukselle viimeistään perjantaina 2.2.2018. Vaatimus on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen info[at]srv[dot]fi

27.3.-26.4. Suljettu ikkuna

Huhtikuu

27.3.-26.4. Suljettu ikkuna

26.4. Osavuosikatsaus 1-3/2018
 

Kesäkuu

19.6.-19.7. Suljettu ikkuna

Heinäkuu

19.6.-19.7. Suljettu ikkuna

19.7. Osavuosikatsaus 1-6/2018

Syyskuu

25.9.-25.10. Suljettu ikkuna

Lokakuu

25.9.-25.10. Suljettu ikkuna

25.10. Osavuosikatsaus 1-9/2018