Search form

Sijoittajat / IR-kalenteri / IR-kalenteri vuodelle 2016

IR-kalenteri vuodelle 2016

Helmikuu

18.2. Tilinpäätöstiedote 2015.
Viikko 8. Vuosikertomus 2015

Maaliskuu

22.3. Varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu kokouspäivä. 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos osakkeenomistaja vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Mikäli osakkeenomistaja haluaa asian käsiteltäväksi SRV Yhtiöt Oyj:n kevään 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa, osakkeenomistajan on ilmoitettava sitä koskeva vaatimuksensa kirjallisesti SRV Yhtiöt Oyj:n hallitukselle viimeistään perjantaina 29.1.2016. Vaatimus tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen katri.innanen[at]srv[dot]fi
SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta. 

Toukokuu

4.5. Osavuosikatsaus 1-3/2016

Kesäkuu

1.6. SRV:n pääomamarkkinapäivä, Helsinki

Heinäkuu

21.7. Osavuosikatsaus 1-6/2016

Elokuu

17.8. EVLIn sijoittajatapaaminen, Tampere

24.8. Carnegie Construction -seminaari, Helsinki

29.8. Danske Bank Markets Small & Mid cap -day, Helsinki 

Syyskuu

15.9. Rahapäivä, Messukeskus Kokoustamo, Helsinki

Marraskuu

3.11. Osavuosikatsaus 1-9/2016

30.11.-1.12. Sijoitus-Invest 2016, Helsinki