Ylimääräinen yhtiökokous 2015

SRV Yhtiöt Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

SRV Yhtiöt Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 22.6.2015. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 27 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 73,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön rahoitustarpeen turvaamiseksi ja taserakenteen vahvistamiseksi.

Valtuutuksen perusteella hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Osakkeiden antaminen voi myös tapahtua osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus on voimassa 31.3.2016 asti eikä se kumoa 15.3.2011 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Ylimääräisen yhtiökokouksen materiaalit

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Tilinpäätös 31.12.2014, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Vuoden 2014 tasekirja (tilinpäätös ja toimintakertomus)

Tilintarkastuskertomus

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1-3/2015

Osavuosikatsauksen jälkeiset tapahtumat

Hallituksen selostus osavuosikatsauksen jälkeisistä tapahtumista

Voit katsoa 1-3/2015 osavuosikatsauksen jälkeen julkaistut pörssi- ja lehdistötiedotteet tiedotteista

Muut materiaalit

Valtakirja
25.3.2015 Yhtiökokouksen osingonmaksua koskeva päätös
Ylimääräisen yhtiökokouksen ppt-esitys
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja