Yhtiökokous 2020

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 on suunniteltu pidettäväksi torstaina 26.3.2020. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 käsiteltäväksi tulee toimittaa kirjallisesti SRV Yhtiöt Oyj:n hallitukselle viimeistään perjantaina 31.1.2020. Vaatimus on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen info@srv.fi.