Yhtiökokous 2019

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019 on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 19.3.2019. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 käsiteltäväksi tulee toimittaa kirjallisesti SRV Yhtiöt Oyj:n hallitukselle viimeistään perjantaina 25.1.2019. Vaatimus on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen info@srv.fi.