Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus vastaa liiketoiminnan riippumattomasta ja objektiivisesta arvioinnista sekä varmistuksesta, ja se toimii hallituksen vahvistaman toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus tukee esimiehiä valvontavelvollisuuden toteuttamisessa arvioimalla sisäisen valvonnan tilaa ja tuottamalla johdolle informaatiota ja toimenpide-ehdotuksia valvonnan tehostamiseksi.

Yhtiöllä on operatiivisesta johdosta erillään oleva sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastukset voi suorittaa omien resurssien lisäksi ulkoisen palveluntoimittajan tarkoitukseen osoittama sisäisen tarkastuksen ryhmä. Tarkastukset perustuvat tarkastusvaliokunnan vuosittain hyväksymään tarkastussuunnitelmaan. Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle, toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle sekä vuosittain yhtiön hallitukselle.

SRV:llä on käytössä eettinen kanava, jotta työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa mahdollisista tapauksista, joissa on toimittu arvojamme ja eettisiä periaatteitamme vastaan.  Lue lisää eettisestä kanavasta.