Hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen

Läpinäkyvä ja huolella määritelty hallinto ja johtaminen (Corporate Governance) luovat perustan yhtiön vastuulliselle ja arvosuuntautuneelle suoritukselle ja ovat välttämättömyys, joka palvelee niin SRV:n osakkeenomistajia, rahoitusmarkkinoita, asiakkaita, sijoittajia, kumppaniverkostoa, henkilöstöä kuin suurta yleisöä. Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu osakeyhtiölakiin, jota täydentää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaan Hallinnointikoodiin 2020 selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä mainituin poikkeuksin. SRV Yhtiöt Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingin Pörssissä, ja yhtiö noudattaa sen antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä Finanssivalvonnan määräyksiä.

Hallinnointikoodi 2020 on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Internet-sivuilla www.cgfinland.fi.

SRV Yhtiöiden hallinnointi, johtaminen ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäinen tarkastus on hallituksen alainen ja ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat. Operatiivista liiketoimintaa toteuttaa toimitusjohtaja yhtiön johtoryhmän avulla.

Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmistä

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012