Säännöt

TOIMITILAKYSELYN JA -KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä
Arvonnan järjestäjä on SRV. Leadoo ja Emaileri eivät tahona osallistu kilpailun järjestämiseen. Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia ja osallistumalla kilpailuun osanottaja sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.

2. Kampanja-aika
29.3.-30.5.2021.

3. Mistä on kyse
Kilpailussa pyydetään vastaamaan SRV:n toimitila-aiheiseen kyselyyn. Vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken järjestetään arvonta 31.5.2021.

4. Osallistuminen
Osallistuakseen vastaajan täytyy vastata jokaiseen esitettyyn kysymykseen Leadoossa järjestettävään kyselyssä ja jättää nimi- ja yhteystietonsa. Kilpailuun voivat osallistua kaikki vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Kilpailuun eivät voi osallistua järjestäjän työntekijät tai kampanjan järjestämiseen osallistuneet järjestäjän yhteistyökumppanin työntekijät. Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen milloin tahansa kampanjan aikana, jos kilpailun osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, osallistuja on antanut virheelliset nimi- ja yhteystiedot taikka käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen kampanjaan tai muista järjestäjän tarpeellisiksi katsomista syistä. Lisäksi järjestäjällä on oikeus poistaa sisältöä mistä tahansa tarpeelliseksi katsomastaan syystä.

5. Palkinto ja palkinnon arvonta
Kaikkien osallistujien kesken arvomme 3 kpl 100 euron arvoisia lahjakortteja voittajan valitsemaan liikkeeseen Redi-kauppakeskuksessa. Palkinnot toimitetaan postitse osallistujan antamaan postiosoitteeseen. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai palveluun. SRV vastaa mahdollisen arpajaisveron maksamisesta.

6. Henkilötiedot
Osallistujan henkilötietoja käytetään kilpailun järjestämiseksi. Järjestäjä ottaa voittajiin yhteyttä henkilökohtaisesti sähköpostitse. Osallistuessaan vastaaja antaa SRV:lle myös sähköisen markkinointiluvan.

7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei vastaa toimittamattomista tai kadonneista osallistumisista eikä muutoinkaan SRV:n Leadoo- tai Emaileri-palvelun toimimattomuudesta tai muista ongelmista, jotka voivat johtua esimerkiksi toimimattomista verkkoyhteyksistä tai muista teknisistä ongelmista.Järjestäjä ei vastaa suorista tai välillisistä vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

8. Muut ehdot
Osallistumalla kampanjaan, osallistuja hyväksyy nämä kampanjan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Kampanjaan ja näihin sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännökset.
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä, jos kampanjaa ei voida järjestää suunnitelmien mukaisesti. Jos sinulle tulee kysyttävää kampanjasta, ota yhteyttä: toimitilat@srv.fi.