Säteilyturvakeskus

Säteilyturvakeskus

  • Tehokasta tilankäyttöä

  • Tilavuudeltaan 12 700 bruttoneliötä

  • Valmistuminen 2022

Toteutimme Vantaan Jokiniemeen Säteilyturvakeskuksen korkeiden vaatimusten toimitilat STUKin erityistarpeet onnistuneesti huomioiden.

Säteilyturvakeskuksen uusien toimitilojen tilaajana toimi Senaatti-kiinteistöt, joiden kanssa olemme tehneet jo useammassa samankaltaisessa projektissa yhteistyötä. Suunnittelimme uudet toimitilat tiiviissä ja toimivassa yhteistyössä tilaajan kanssa.

Uusilla tiloilla varmistamme, että STUK pystyy myös tulevaisuudessa hoitamaan vaativat asiantuntijatehtävänsä, sekä kehittämään toimintatapaansa ja työskentelytapojaan. STUK pystyy myös täten samalla vastaamaan valtion toimitilastrategian tavoitteisiin, jotka edellyttävät tehokasta tilankäyttöä ja monitilaympäristöä.

Rakennus sisältää poikkeuksellisen vaativia laboratoriotiloja, mikä asetti rakentamiselle korkeat vaatimukset. Tilavuudeltaan rakennukselle tuli mittaa 12 700 bruttoneliömetriä.

Aloitimme uusien toimitilojen rakentamisen helmikuussa 2020, rakennus valmistui helmikuussa 2022 ja STUK muutti uusiin toimitiloihinsa kesäkuussa 2022.