Okhta Mall

Okhta Mall

Yhteistyössä suomalaisen sijoittajarahasto Russia Investin kanssa Pietariin toteuttamamme Okhta Mall -kauppakeskus avattiin käyttöön elokuussa 2016. Valmistuessaan kokonaispinta-alaltaan 140 000 neliömetrin suuruinen kauppakeskus oli yksi Pietarin suurimmista ja suurin kaupungissa viime vuosina toteutettu vähittäiskaupan hanke. Vuokrattavaa toimitilaa on kaikkiaan 78 000 neliömetriä. Kauppakeskuksessa on kaksi maan alla sijaitsevaa kerrosta, joissa on noin 700 pysäköintipaikkaa sekä hypermarket. Neljässä maan päällä olevassa kerroksessa on tilat yli 250 merkkiliikkeelle.

Yksi kauppakeskuksen erikoisuuksista on noin 1 000 neliömetrin suuruinen Okhta LAB, Venäjän ensimmäinen kauppakeskuksessa sijaitseva kulttuuri- ja koulutuskäyttöön varattu tila. Tiloja aiotaan hyödyntää tehokkaasti erilaisten koulutus-, taide-, tiede- ja liiketoimintaprojekteissa. Okhta Lab:ssa on myös toimitilat yhdelle Pietarin vanhimmista kaupunginkirjastoista, Mayakovskyn kirjastolle. Lisäksi alueella on julkisille puheille ja keskusteluille varattu tila, jossa julkisuuden henkilöt, eri alojen ammattilaiset ja mielipidejohtajat voivat keskustella ajankohtaisista aiheista. Alueella on myös erilliset näyttely- ja työskentelytilat.

Investoinniltaan kaikkiaan noin 200 miljoonan euron arvoisen kauppakeskuksen rakennustyöt alkoivat syksyllä 2013. Modernista skandinaavisesta suunnittelusta vastasi suomalainen arkkitehtitoimisto L Arkkitehdit Oy. Kauppakeskus on ainutlaatuinen ekologisuutensa puolesta ja hankkeen pääkonseptina on ollut noudattaa kestävän kehityksen pääperiaatteita. Okhta Mallille myönnettiin ensimmäisenä kauppakeskuksena Venäjällä LEED GOLD -sertifikaatti.

Okhta Mallin investoijina toimivat SRV Yhtiöt Oyj ja suomalainen sijoitusrahasto Russia Invest, jonka omistamme yhdessä Ilmarisen, Spondan, Eteran ja Onvestin kanssa. SRV, Ilmarinen ja Sponda omistavat Russia Investistä kukin 27 prosenttia, Etera 13 prosenttia ja Onvest 6 prosenttia. Suora omistusosuutemme Okhta Mall -hankkeesta on 45 prosenttia ja Russia Investin 55 prosenttia.

Tutustu tarkemmin Okhta Mallin -kauppakeskukseen (venäjäksi)