Naistenklinikka

Naistenklinikka

Meilahden sairaalakampuksella sijaitsevan kaavasuojellun Naistenklinikan päärakennus on valmistunut vuonna 1934. Yhteensä 13 200 bruttoneliömetrin suuruinen L-osa valmistui alun perin vuonna 1975, mutta remontoitiin ja uudistettiin vuosina 2013–2015 vanhan rakennuksen ja sairaalaympäristön ehdoilla. SRV tuli mukaan Naistenklinikan remonttiin maaliskuussa 2015 jatkamaan aiemmin keskeytyneitä rakennustöitä remontoimalla ja laajentamalla sairaalan L-osan nykyajan ja nykytekniikan vaatimuksia vastaavaksi. Urakka valmistui uuden vuoden alla 2016.

Vanha L-osa purettiin aivan rungoksi. Alkuperäisen rakennuksen palkeista, pilareista ja seinärakenteista jätettiin jäljelle noin 80 prosenttia. Saneeraus on tehty vanhan rungon asettamien reunaehtojen mukaan, mutta tilajako on täysin uusi. Alkuperäistä kaksikerroksista rakennusta levennettiin ja korkeutta lisättiin yhdellä toiminnallisella ja yhdellä ilmanvaihtokonehuonekerroksella.

Naistenklinikasta tehtiin parhaalla mahdollisella tavalla synnytyksiä, leikkauksia ja vastasyntyneiden tehohoitoa palveleva sairaala. L-osaan on sijoitettu leikkaus-, synnytys- ja vastasyntyneiden teho-osastot sekä magneettitutkimuslaitteita ja opetustiloja. Sosiaalitilat sijaitsevat tunnelikerroksessa.

Sairaalarakentamisessa ympäristö ja häiriöherkkä toiminta toivat toiminnalle omat haasteensa, mutta kaikki haittavaikutukset sairaalatoiminnalle on pidetty niin vähäisinä kuin mahdollista.

”Vaikka kyse on sairaalasta ja töitä tehtiin ympäröivien sairaalarakennusten ehdoilla, itse rakentaminen oli kuitenkin varsin tavanomaista. Tietysti talotekniikkatöitä oli enemmän ja ne olivat vaativampia kuin tavallisissa kohteissa”, työmaapäällikkö Juha Moisander kertoo.

Koko rakentamisprosessin ajan kiinnitettiin erityistä huomiota pölynhallintaan, jotta sisäilma Naistenklinikalla on puhdasta. Sama huolellisuus koski myös työmaan kosteudenhallintaa ja betonin kosteuden mittaamista. Betoni mitattiin ja todettiin kuivaksi ennen pinnoitusta. Lisäksi rakennus oli sääsuojan alla, kunnes rakennusvaippa oli ummessa.

Työmaan vahvuus on parhaimmillaan ollut noin 120 henkilöä. SRV:n projektinjohto- organisaatioon on kuulunut yhdeksän henkeä ja yksi perehdyttäjä. Työturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Työmaalla tehtiin viikoittain työsuojelu- ja TR-mittauskierros, ja koko projektin TR-mittausten keskiarvotulos oli 97,4 %. Naistenklinikan työmaa voittikin SRV:n sisäisen työturvallisuuskilpailun vuonna 2015.

   Naistenklinikka_synnytyssali.   Naistenklinikka_synnytyssali2