Laakson sairaala

Laakson sairaala

  • Suurimpia sairaala-
    hankkeita Suomessa

  • Elinkaariviisaus keskiössä

  • Mielen avain
    -tunnustuspalkinto 2021

Laakson sairaalassa keho ja mieli lepää – vehreä, suojeltu puisto ympäröi rakennusta ja viherkatto tulee toimimaan myös virkistävänä ulkoilupihana. Vuoteen 2030 kestävä rakennushanke on saanut nimen Laakson yhteissairaala.

SRV uudistaa Laakson sairaala-aluetta, jonne tulee psykiatriaan, somatiikkaan ja neurologiaan erikoistunut sairaala. Lisäksi rakennuksiin tulee tiloja sairaalatoimintoja tukeville poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle. Uudisrakennuksen lisäksi  hankkeeseen kuuluu suojeltujen 1920-luvun sairaalarakennuksien korjaaminen.  Laakson yhteissairaala on yksi koko maan suurimmista sairaalahankkeista.

Laaksoon sijoittuvat uudet sairaalarakennukset keskittävät toimintoja yhdelle kampusalueelle Helsingissä. Laaksoon siirtyy toimintoja muun muassa Auroran sairaalasta, Laakson nykyisistä sairaalarakennuksista, Suursuon sairaalasta sekä HUSin psykiatriakeskuksesta.

Viistoilmakuva lännestä, Laakson sairaala-alue ja sen lähiympäristö vuonna 2023. Havainnekuva: Laakson LATU.

Vaativa ja ainutlaatuinen hanke asettaa riman korkealle myös SRV:lle. Laakson yhteissairaala -hanke ja muu terveydenhuollon ja vaativien erityistilojen rakentamisosaaminen vahvistaa entisestään SRV:n asemaa isojen sairaalahankkeiden toteuttajana.

SRV:lle on erityisen tärkeää kuunnella asiakkaan ja käyttäjien tarpeita ja toiveita, joten tämäkin hanke suunniteltiin yhteistyössä sairaalan henkilökunnan, potilaiden ja asiakkaiden edustajien kanssa. Pöydän samalla puolella istuminen poiki hankkeelle 2021 Mielen avain -tunnustuspalkinnon ansiokkaasta toiminnasta kokemusasiantuntijuuden ja osallisuuden edistämisessä.

Laakson yhteissairaalan elinkaaritavoitteisiin kuuluvat käyttöikä, ekologinen kestävyys, ympäristövastuullisuus, energiatehokkuus ja vähäpäästöisyys. Rakennuksen katolla tullaan näkemään monikäyttöinen viherkatto. Viihtyisä viherkatto toimii sekä vehreänä ulkoilupihana että auttaa hulevesien kanssa, jolloin vesi ei keräänny aiheuttaen tulvaa.

Havainneilmakuva Laakson sairaala-alueesta

Laajuudeltaan rakennus tulee olemaan 150 000 bruttoneliömetriä. Toteutamme Laakson yhteissairaalan allianssihankkeena. Tilaajina toimii Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri.

Rakentamista valmistelevat työt käynnistettiin vuonna 2022. Hanke kirjataan tilauskantaan vaiheittain vuosina 2021–2030. Hanke valmistuu vuonna 2030.