Finnair House of Travel and Transportation (HOTT)

Finnair House of Travel and Transportation (HOTT)

Finnair House of Travel and Transportation (HOTT) suunniteltiin tukemaan yhtiön strategisia tavoitteita ja muutoshankkeita. Tavoitteena oli kaikki määritellyt toiminnot saman katon alle yhdistävä tila, joka muuttaisi aidosti tekemisen tapoja. Hankkeelle asetetut tavoitteet kiteytyivät tilankäytön tehostamiseen ja kustannussäästöihin sekä kilpailukyvyn säilyttämiseen toimintakulttuurisen uudistumisen kautta. Uudessa työympäristökonseptissa työskentelykerrokset vyöhykkeistettiin sosiaaliseen keskitilaan ja rauhallisempiin alueisiin. Nykyaikaisiin toimitiloihin kuuluvat myös working cafe -tyyppiset alueet oleskelusohvineen. Uudet tilat ovat nyt olleet käytössä muutaman vuoden.

− Projekti alkoi kesällä 2010, ja taloon muutettiin heinäkuussa 2013, kertoo projektista vastannut Finnairin kiinteistöhallinnon vastaava apulaisjohtaja Pekka Kuosmanen. – Käytön alkuvaiheessa pienet muutokset ja hienosäätö kuuluivat asiaan. Olennaista on, että yhtiön tiedonkulku ja kontaktointi ovat nopeutuneet. Vuorovaikutus on nyt aivan eri tasolla kuin silloin, kun osastot toimivat eri osoitteissa. Kuosmasen mukaan uuden talon käyttäjien palaute oli alusta lähtien positiivista. Hyvän suunnittelun ja toteutuksen lisäksi työntekijöiden tyytyväisyyteen vaikuttaa se, että finnairilaisittain moderneihin tiloihin tultiin kuluneen oloisista työympäristöistä kuudesta eri osoitteesta. Kuosmasen mielestä suurin parannus on ehdottomasti vuorovaikutuksen kehittäminen.

− Meille syntyi uudenlainen tapa työskennellä. Vuorovaikutus ja tiedonkulku paranivat, kun ollaan monitoimitiloissa. Niissä ihmiset ovat luonnostaan läsnä, ja siiloutumisesta on päästy pois. Tilojen ja toiminnan on mukauduttava yrityksen muuttuvaan strategiaan. Tarvitsemme yhä enemmän kokoustilaa ja rauhallisia keskittymisalueita. Työ kehittyy koko ajan mobiilimpaan suuntaan. Työpisteet sijoitellaan tarpeen mukaan. Jotkut tiimit ja osastot haluavat työnsä näkyvän muillekin osastoille, ja osastojen rajat muuttuvat.

− Uudet tilat toimivat vähintään yhtä hyvin kuin suunniteltiin, Kuosmanen jatkaa. – Ne sallivat muutokset tarpeen mukaan. Kokonaisuuden suunnitteluvaiheessa asiantuntija-apu oli välttämätöntä. Finnairin hankkeessa oli mukana kuusi eri työryhmää. Suunnitteluvaiheessa käytettiin HOTLAB-menetelmää, jonka myötä tehtiin kalustettu mallitila, jossa henkilöstö pääsi ottamaan osaa suunnitteluun. Onnistuneen suunnittelun pohjalta myös pääurakoitsijan eli SRV:n osuus hankkeesta sujui odotetusti.

Finnair HOTT:n rakennuttajana toimi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Nyt rakennuksen omistaa kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi.

− Tilojen toteuttamisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että vuokranantaja on yhteistyökykyinen ja että kokouksissa on mukana kaikkien hankeosapuolten edustaja, sanoo Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila.

– Ilmarisella on vahva näkemys siitä, mihin työnteon tavat ja muodot ovat menossa ja mitä se edellyttää rakennuksen toiminnallisuudelta, Laurila jatkaa. – Monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus pyrittiin ottamaan huomioon niin hyvin kuin mahdollista, ja kaikesta jäykkyydestä haluttiin päästä eroon.

– Minusta Finnair HOTT -projekti, joka oli rakennusvaiheessa kokoluokkansa suurin hanke Suomessa, on onnistunut yli odotusten, sanoo Laurila. – Tila elää ja sen tarpeet muuttuvat juuri niin kuin suunnitteluvaiheessa kuviteltiin. SRV on kannaltamme luottopelaaja, jonka kanssa hankkeiden oletetaan ja todetaan sujuvan; kumppani, joka ei sorru vanhakantaiseen poteropolitiikkaan ja takerru liian tiukasti alustaviin suunnitelmiin vaan edustaa sellaista joustavaa asennetta toteutukseen, jota aikamme rakennushankkeet edellyttävät.