SRV Mallin kulmakivet

SRV toi projektinjohtourakoinnin Suomeen laajassa mittakaavassa yli 20 vuotta sitten ja on kehittänyt siitä sen jälkeen rakennushankkeen kattavan asiakaslähtöisen yhteistoimintatoteutusmallin – SRV Mallin. Malli varmistaa hankkeissa kokonaisedullisen lopputuloksen, nopean toteutuksen sekä parhaan vastaavuuden asiakkaan tarpeisiin.

Oma hankekehitys

Oma hankekehitys palvelee kaikkia liiketoiminta-alueita ja vastaa muun muassa maanhankinnasta, kaavoituksesta, konseptien suunnittelusta sekä sijoittajien ja ankkurivuokralaisten hankinnasta. SRV:llä on omaa hankekehitystä sekä Suomessa että Venäjällä.

Hankerahoituksen hallinta

Pääoman hallinta on olennainen osa hankkeiden arvonmuodostuksessa. Hankkeisiin haetaan projektikohtaista rahoitusta pankeilta, sijoittajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. Joissain hankkeissa SRV on myös itse mukana sijoittajana.

Tehokas rakentaminen

Projektiemme tehokas toteutus perustuu asiakkaiden tarpeista lähtevään projektinjohtomalliin – SRV Malliin, jossa hanke toteutetaan avoimessa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projektinjohdosta vastaavat omat ammattilaisemme. He hyödyntävät hankkeen toteutuksessa laajaa ja osaavaa yhteistyökumppaniverkostoa. Vuonna 2016 SRV teki yhteistyötä kaikkiaan 4 000 alihankkijan kanssa ja työllisti sitä kautta 25 000 rakentamisen ammattilaista.

Vuokratulojen optimointi

Omakehitteisissä hankkeissamme vastaamme rakennettavan kohteen käyttäjähankinnasta. Ankkurivuokralaisten hakeminen on kehityshankkeen kulmakivi, jonka onnistuminen vaikuttaa hankkeen käynnistymisajankohtaan. Rakentaminen aloitetaan, kun riittävä vuokrausaste on saavutettu.

Loppusijoittajamarkkinan hallinta

Rakennettu ja valmiiksi vuokrattu kauppakeskus, toimistotalo tai asuntokohde on sijoittajalle houkutteleva hankinta, kun kohteesta saatava vuosittainen vuokratuotto on ennalta tiedossa.

SRV stories