Energiatehokkaat ratkaisut

Energiankäyttö on suurin ympäristökuormittaja ja kustannusten aiheuttaja rakennuksen elinkaaren aikana. Siksi energiatehokkuus säästää paitsi luontoa myös kukkaroa.

Rakennamme asiakkaidemme tarpeita palvelevat energiatehokkaat asunnot ja toimitilat, unohtamatta rakentamisen aikaista energiatehokkuutta.

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkialla

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkialla

Energian käyttöä säädellään entistä enemmän laeilla ja ekologisuus sekä energiatehokkuus ovat yhä enemmän päätöksenteon pohjana. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu vaikuttaa energiankulutuksen kautta erityisesti myös rakennus- ja kiinteistöalaan. SRV:ssä ymmärrämme roolimme kestävämmän yhteiskunnan rakentajana ja haluamme tehdä osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kannustamme myös kaikkia yhteistyökumppaneitamme ympäristön kannalta kestävämpien toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen.

Vastuullinen investointi

Vastuullinen investointi

Energiatehokas rakennus on vastuullinen investointi. Rakennusten energiankulutusta pienentämällä ehkäistään energiantuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja hillitään näin ilmastonmuutosta. Energiatehokkaassa kiinteistössä ylläpitokustannukset pysyvät kurissa ja kiinteistön arvo säilyy.

Energiatehokkuuden huippuosaajat

Energiatehokkuuden huippuosaajat

SRV:llä on alan parhaat asiantuntijat ja osaava kumppaniverkosto. Autamme asiakkaitamme energiatehokkuuteen liittyvien tavoitteiden kirkastamisessa sekä tavoitteita parhaiten tukevien konseptien ja ratkaisujen löytämisessä. Yhdessä teemme parhaat päätökset, jotka kestävät aikaa sekä säästävät ympäristöä ja kustannuksia.

Energiatehokkaassa rakentamisessa huomioitavia asioita

Energiatehokkaassa rakentamisessa huomioitavia asioita

Tärkeitä huomioitavia asioita ovat rakennuksen geometria, sijainti ja suuntaus tontilla sekä rakenteiden lämmöneristävyys ja tiiveys. Myös ilmanvaihdon sähkötehokkuus, pumppujen energiatehokkuus ja ilmanvaihdon lämmön talteenoton hyötysuhde ovat näkökulmia, joita täytyy pohtia tehokkaan kiinteistön rakentamisessa. Lisäksi energiantuotantotavoilla, energian kierrolla ja varastointiratkaisuilla sekä energian hallinnalla ja kysyntäjoustoratkaisuilla on pitkälle kantavia vaikutuksia.

Energiatehokkaat toimi- ja logistiikkatilat

Energiatehokkaat toimi- ja logistiikkatilat

SRV:llä on mittava kokemus yksilöllisten ja energiatehokkaiden toimitilojen suunnittelusta ja rakentamisesta niin liikeyrityksille, kiinteistösijoittajille kuin julkisen sektorin toimijoillekin. Rakennamme kohteita, joissa hyödynnetään uusiutuvan energian tarjoamia mahdollisuuksia. Suunnittelun apuna hyödynnämme aiemmista kohteista kertynyttä mittaustietoa. Tekoälyä ja digitalisaatiota hyödyntävä talotekniikka mahdollistaa sopivat olosuhteet kaikille toimitiloissa työskenteleville. Optimoimme järjestelmät toimimaan mahdollisimman energiatehokkaasti.

Kestävä koti

Kestävä koti

Tulevaisuudessa ekologisuus on entistä tärkeämpi valintaperuste, kun ollaan ostamassa uutta kotia. Uusien asuintalojen valttikortti on asumisen aikainen energiatehokkuus, joka on huomattavasti parempi kuin vanhoissa taloissa. Uusien talojen rakenteet eristävät lämpöä paremmin ja ovat tiiviimpiä. Lämmityskulut pysyvät aisoissa muun muassa tehokkaampien ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien ansiosta. Myös kylpyhuoneiden ja keittiöiden vesikalusteet ovat tehokkaampia, joten vettä säästyy. SRV:ssä kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita asuintalojen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Rakentamisen aikainen energiatehokkuus

Rakentamisen aikainen energiatehokkuus

Rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset ovat pienet verrattuna kiinteistön käytönaikaisiin vaikutuksiin. Silti on tärkeää, että työmailla toimitaan myös ympäristönäkökulmasta tehokkaasti. Työmailla käytetään suuri määrä energiaa eri muodoissa. Ilmasto-olosuhteista johtuen eniten energiaa kuluu lämmitykseen. Pyrimme parantamaan energiatehokkuutta muun muassa laitteistojen optimoinnilla ja päivittämällä laitteistoja nykyteknologian mukaiseksi. Läpivientien huolellisella tekemisellä, aukot peittämällä ja sääsuojauksella vaikutamme myös energiantarpeeseen.

SRV Stories