Search form

Palvelut / Referenssit / Porvoon Kuninkaanportti

Porvoon Kuninkaanportti

Kohdetiedot

Referenssityyppi: Kauppa, Toimisto
Valmistuminen: Porvoo
Laajuus: 65 000 m²

Porvoon Kuninkaanportin uusi yritysalue on noussut Porvoon läntisen moottoritieliittymän ympäristöön runsaan kahden kilometrin päähän kaupungin keskustasta. E18 -moottoritie ja Porvoo-Mäntsälä -tie jakavat alueen sektoreihin, joilla kullakin on oma luonteensa. Alueen saavutettavuus ja vilkkaat liikennevirrat tekevät alueesta vetovoimaisen.

Rakentamista on edeltänyt usean vuoden kehitystyö ja suunnittelu Porvoon kaupungin ja SRV:n yhteistyönä. Kuninkaanportin alueen kokonaissuunnitelma valmistui keväällä 2003 kolmen arvostetun arkkitehtitoimiston yhteistyönä (Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy, Arkkitehtitoiminta Kai Wartiainen Oy ja Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy). Kokonaissuunnitelma on toiminut alueen maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen perustana. Suunnitelmaa on täydennetty ja täsmennetty eri vaiheissa kehitystyön ja rakentamisenkin edetessä.

Kuninkaanportista on pyritty kehittämään alueellinen liike-elämän keskittymä, jossa tuotekehitys, tutkimus, tuotannollinen toiminta sekä koulutustoiminta nivoutuvat tiiviisti yhteen. Yhdessä palveluiden tuottamisen ja kaupallisten toimintojen kanssa ne muodostavat houkuttelevan aluekokonaisuuden. Mäntsäläntien pohjoispuolelle on vuonna 2009 valmistunut STC Kuninkaanportti - noin 4.000 m2 suuruinen toimitilakohde, joka tarjoaa nykyaikaista, toimivaa ja tarpeiden mukaan joustavaa toimitilaa esim. pk-yrityksille ja teollisuuden tutkimus- ja kehitysyksiköille.

Kuninkaanportin liiketilat

Kuninkaanportin alueen toteutus käynnistyi ensimmäisenä moottoritien länsipuolelle ja Mäntsäläntien eteläpuolelle sijoittuvasta kaupan sektorista, johon on asemakaavassa osoitettu sjoituspaikka tilaa vievän kaupan tiloille, mm. auto-, huonekalu-, rautakauppa- ja kodinsisustusmyymälöille. Rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2005 ja ensimmäinen myymälä, Keskon K-Rauta, avattiin keväällä 2006. Muita alueelle sijoittuneita ovat mm. Autosalpa Oy:n uusi, runsaan 4.000 m2:n autotalo sekä Veljekset Laakkonen Oy:n runsaan 6.000 m2:n uudisrakennus. Tässä sektorissa sijaitsee Porvoon uusi pelastusasema.

Kaikkiaan Kuninkaanporttiin on vuoteen 2009 mennessä valmistunut noin 65 000 neliötä vähittäiskaupan tiloja. Alueella toimivat edellä mainittujen kauppojen lisäksi mm. Plantagen, Gigantti, Musta Pörssi, Expert, Etola, Vepsäläinen, Isku ja Hong Kong.