Search form

Palvelut / Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen

Sen lisäksi, että SRV on kokenut uudisrakentaja, yhtiöstä löytyy ammattitaitoa ja kokemusta vaativienkin peruskorjausten toteuttamisesta. SRV on luotettava kumppani, joka huolellisella suunnittelulla, tarkkaan hiotulla aikataululla ja tehokkaalla toiminnalla saavuttaa kokonaisvaltaisen, kaikkia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen. Tulevaisuudessa korjausrakentaminen tulee lisääntymään rakennuskannan kasvun ja vanhenemisen sekä teknisen laadun parantamisen takia.

Tilojen päivitys toimintaa häiritsemättä

Korjausrakentamisella voidaan pidentää kiinteistön teknistä elinkaarta ja luoda tarkoituksenmukaisia, tehokkaita sekä viihtyisiä tiloja kiinteistöjen käyttäjille. Muutokset tilojen mitoitus-, varustus- ja sijaintivaatimuksissa ovat toistuvia, koska tiloilla vastataan liiketoiminnan muutoksiin. SRV on erikoistunut vaativiin korjaustöihin, erityisesti haastavissa keskustakohteissa. Laajojakin korjausurakoita on mahdollista toteuttaa, ilman että kohdetta joudutaan sulkemaan tai liiketoiminta häiriintyy.

Muuttuvia tilatarpeita

Joskus vanha toimistorakennus halutaan muuttaa asunnoiksi tai tehdas toimistoksi. Käyttötarkoitusta muuttamalla saadaan tilat kokonaan uuteen käyttöön. SRV:lla on käyttötarkoituksen muutoksista vankka kokemus, ja uudet tilat syntyvät asiantuntevan suunnittelun ja toteuksen tuloksena.

Näissä SRV:n ammattitaito näkyy:

  • Stockmannin keskustan tavarataloa laajennettiin uudella ravintolamaailmalla, Herkulla ja maanalaisella pysäköintilaitoksella kaupankäyntiä häiritsemättä.
  • Kaisa-talo on suuren muodonmuutoksen kokenut entinen kauppakeskus ja parkkitalo, josta tuli Helsingin yliopiston pääkirjasto.
  • Hotelli Katajanokka on moderni hotelli, joka rakennettiin historialliseen Katajanokan vankilan miljööseen.