Search form

Palvelut / Kiinteistökehittäminen

Kiinteistökehittäminen

SRV:llä on hankekehitykseen erikoistuneita asiantuntijoita, jotka suunnittelevat uusia hankkeita ja konsepteja eri liiketoiminta-alueille. Hankekehitys on erikoistunut kiinteistöjen kehittämiseen ja jalostamiseen sekä yritys-, logistiikka- ja asuinalueiden kehittämiseen. Tavoitteena on varmistaa käyttäjän yksilöllisiä tarpeita vastaavat tilaratkaisut, parantaa omistajan vuokra- tai myyntituloa sekä varmistaa sijoitusten arvon kasvaminen luomalla kiinnostavia sijoituskohteita. Asiakaskunta muodostuu yrityksistä, kunnista ja maanomistajista sekä kotimaisista ja kansainvälisistä rahoittajista ja sijoittajista.

Pitkäaikaista tukea

Usein kehitystyö käynnistyy useita vuosia ennen rakennustyömaan käynnistymistä. Kehittämis- ja hankesuunnittelmavaiheella on ratkaiseva rooli hankkeen onnistumisessa. Ratkaisut vaikuttavat muun muassa toteutuskustannuksiin ja -aikatauluihin, kohteesta saatavaan tuottoon sekä kohteen käytettävyyteen ja toiminnallisuuteen.

Rakennushankkeen kehittäminen on usein pitkäaikainen prosessi, joka koostuu erilaisista tehtävistä hankkeen vaatimuksien mukaan. SRV tarjoaa hankekehityksen palveluita monipuolisesti. Näihin kuuluvat muun muassa projektin kokonaishallinta, sijoittaja- ja rahoitusjärjestelyt, tonttien hankinta, liikeidean kehittäminen, kustannusten hallinta, kiinteistöjen elinkaariratkaisut sekä käyttäjäasiakkaiden hankinta.

Näissä SRV:n ammattitaito näkyy:

  • Kampin keskus on palkintoja voittanut kokonaisuus, johon kuuluu kauppakeskus, maanalaiset linja-autoterminaalit sekä asuntoja ja toimistotiloja.
  • Wood City on Jätkäsaareen rakennettava puukortteli, jossa kestävä kehitys ja materiaalit on otettu huomioon erityisella tavalla.