Search form

Palvelut / Asuntorakentaminen

Asuntorakentaminen

SRV:n nostokurkien kautta ovat kohonneet tuhannet suomalaiset kodit. Kun koteja suunnitellaan ja rakennetaan, ensisijaisen tärkeää on, että niissä viihdytään ja asutaan mukavasti. SRV on erikoistunut kerrostaloihin, alueiden kehittämiseen ja kestävän kehityksen erityishankkeisiin sekä pääkaupunkiseudulla että kasvukeskuksissa. Aluerakentamisen osaaminen, tuotekonseptit sekä tonttivaranto ovat yhtiön vahvuuksia.

Asuntoja tarpeiden mukaisesti

SRV rakentaa asuntoja yksityisille kuluttajille, eläkerahastoille, rakennuttajille ja julkisyhteisöille niin Suomessa kuin ulkomailla. Kaikille näille yhteistä on se, että asunnot suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
Asumistarpeet ovat monipuolistuneet, mikä edellyttää asuntotuotannon asiakaslähtöisyyttä. SRV etsii jatkuvasti menetelmiä ja toimintatapoja, joilla tulevat asukkaat saadaan mukaan suunnitteluun. Tätä kautta saadaan asuntojen laatu paremmaksi.

Koteja kasvukeskuksiin

SRV kehittää asuinalueet vastaamaan tulevia tarpeita. Tulevaisuudessa Ihmiset hakeutuvat yhä enemmän asumaan ja töihin alueille, jotka ovat ratojen läheisyydessä ja joissa on hyvät liikenneyhteydet. Myös kunnalliset ja kaupalliset palvelut keskittyvät yleensä asemien yhteyteen. Siksi myös SRV on panostanut voimakkaasti radanvarsirakentamiseen. Asuinalueen ominaisuuksia suunniteltaessa mietitään, miten alue palvelee eri-ikäisiä asukkaita lapsesta vanhukseen.

Näissä SRV:n ammattitaito näkyy:

  • Keilaniemen tornit käsittävät neljä pyöreää 32–40 kerroksista asuintornitaloa, joita suunnitellaan Keilaniemen upeisiin rantamaisemiin.
  • Helsingin Emmy on Etu-Töölöön nouseva valloittava asuintalo, johon on elämän vaihtuvia tarpeita ajatellen suunniteltu monipuolisesti erilaisia pohjaratkaisuja.
  • Katajanokan Amiraali on 1900-luvun historialliseen taloon saneerattu korkeatasoinen asuinrakennus.