Search form

Palvelut / Aluekehitys

Aluekehitys

SRV auttaa kuntia ja maanomistajia löytämään ja toteuttamaan kokonaistaloudellisesti optimoidun maankäytön ratkaisun. Alue suunnitellaan alusta alkaen vetovoimaiseksi, toteuttamiskelpoiseksi ja kustannustehokkaaksi.

SRV tarjoaa resursseja ja asiantuntijaosaamista

SRV tarjoaa asiantuntemustaan ja kokemustaan osapuolille, joilla ei ole tarvittavia resursseja tai toimialakohtaista osaamista hankkeen läpiviemiseksi. SRV johtaa hanketta ja hankkeen ympärille koottua asiantuntijaverkostoa yhdessä asetettujen tavoitteiden ja pelisääntöjen mukaisesti. Aito, avoin yhteistyö takaa myös julkisen tahon ohjauskeinot ja päätäntävallan kaikissa hankkeen vaiheissa.

SRV valitsee parhaat asiantuntijansa ja sopivat alihankkijat hankkeen toteuttamiseen. Lisäresurssit mahdollistavat useiden osaprojektien limittämisen ja suorittamisen yhtä aikaa, jolloin hankkeen toteuttamisaika lyhenee.

Yhtenäinen kokonaisuus

Kun koko alue suunnitellaan kerralla, alueesta muodostuu kaupallisesti ja toiminnallisesti yhtenäinen kokonaisuus, jonka logistiikka toimii hyvin. Yrityksille voidaan tarjota useita sijoittumisvaihtoehtoja alueelta ja yritysten tilatarpeita yhdistämällä luodaan joustavia tilaratkaisuja.

Alueiden tarjonta voi olla yhdistelmä asuntoja, toimistoja, hotelleja, liiketiloja tai logistiikkatiloja alueen profiilin ja käyttötarkoituksen mukaan.