Matka uuteen kotiin

Löydä uusi, unelmiesi koti ja tutustu asunnon ostamisen eri vaiheisiin kodin suunnittelusta ja sisustusvalinnoista muuttoon.

 1. 1

  Varaa asunto

  Aloitamme ennakkomarkkinoinnin, kun kohteesta on käytössä alustavat tiedot. Voit ennakkomarkkinointivaiheessa varausmaksun maksamalla tehdä asunnosta varauksen, jonka voit perua ilman perusteluja tai varausmaksua menettämättä. Kun teet varauksen varhaisessa vaiheessa, voit valita juuri sinulle sopivimman kodin tarjonnasta.

 2. 2

  Sovi kaupanteon ajankohta

  Kohteen sitova myynti alkaa, kun turva-asiakirjat sekä asuntokauppalain mukaiset vakuudet on asetettu säilytettäväksi RS-pankkiin SRV:n toimesta. Ennen kaupantekoajankohtaa saat kauppakirjan sekä kaikki kauppaan vaikuttavat asiakirjat tutustuttavaksesi.
  Kauppahinta erääntyy maksettavaksi hinnastossa ja kauppakirjassa ilmoitetuin erin kohteen valmiusasteen mukaisesti. Varausmaksusi luetaan osaksi kauppahintaa.

 3. 3

  Tee sisustusvalinnat

  Selvitä, kuuluuko kauppahintaan oikeus tehdä sisustusvalintoja tai lisähintaisia yksilöllisiä muutoksia. Tee valinnat Nettikoti -ohjelmassa annettuun päivämäärään mennessä. Mikäli toiveissasi on jotain aivan muuta asuntosi ja sen materiaalien suhteen, ota kaupanteon jälkeen yhteyttä kohteen asiakaspalveluvastaavaan. Asiakaspalveluvastaava laatii toiveittesi pohjalta kirjallisen muutostyötarjouksen hyväksyttäväksi. Kun kaikki sisustusvalinnat ja yksilölliset muutokset on tehty, vahvista tilauksesi kirjallisesti.

 4. 4

  Osallistu ostajien kokoukseen

  Kun neljäsosa kohteen asunnoista on myyty, kutsumme koolle osakkeenostajien kokouksen. Ostajilla on kokouksessa oikeus valita rakennustyön tarkkailija, joka valvoo rakentamisen sopimuksenmukaisuutta. Tarkkailijan on oltava myyjästä ja urakoitsijasta riippumaton ja hänellä on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys. Lisäksi kokouksessa voidaan valita erillinen tilintarkastaja. Kulut em. valinnoista tullaan sisällyttämään yhtiön talousarvioon ja ne tulevat kaikkien osakkaiden vastattavaksi. Kokouksessa ostajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä niin asuntoon ja yhtiöön, kuin rakentamiseenkin liittyen.

 5. 5

  Tee muuttotarkastus

  Järjestämme sinulle tilaisuuden tutustua uuteen kotiisi ja tehdä muuttotarkastus noin kuukautta ennen muuttopäivää. Tarkastuksessa mahdollisesti havaitut puutteet pyrimme korjaamaan ennen muuttoa.

 6. 6

  Muuta uuteen kotiisi

  Saat muuttokirjeen noin viisi viikkoa ennen muuttopäivää. Kirjeessä ilmoitamme sitovasti muuttopäivän. Kerromme kirjeessä myös mm. valitun isännöitsijän tiedot, täsmennetyt yhtiövastikkeet ja käyttökorvausmaksut, avainten luovutusajankohdan ja -paikan sekä osakekirjojen luovutusajankohdan. Muuttokirje sekä kodinkansio viedään myös Nettikotiin. Muuttopäivänä sinua palvelevat SRV:n edustajien lisäksi yhtiön isännöitsijätoimiston edustajat. Asunnon hallinta ja omistusoikeus luovutetaan ostajalle, kun kauppahinnan viimeiset erät sekä mahdollisesti sovitut tilatut ja tehdyt muutostyöt on maksettu, ei kuitenkaan ennen muuttopäivää.

 7. 7

  Osallistu hallinnonluovustusyhtiökokoukseen

  Kutsumme noin kolmen kuukauden kuluessa muutosta osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa yhtiön hallinto luovutetaan valittavalle hallitukselle ja rakentamisvaihe päättyy. Kokouksessa esitetään välitinpäätös tilintarkastuskertomuksineen sekä annetaan selvitys taloussuunnitelman ja rakentamisen toteutumisesta. Kokouksen jälkeen uusi hallitus voi pitää järjestäytymiskokouksensa, jossa he valitsevat puheenjohtajan.

 8. 8

  Huolehdi uudesta kodistasi

  Osakkaille ja yhtiölle luovutetaan Kodinkansio, josta löydät uutta asuntoasi koskevat tärkeimmät asiakirjat, kuten alkuperäisen pohjapiirustuksen sekä tietoa tekemistäsi materiaalivalinnoista ja mahdollisista yksilöllisistä muutoksista kertovan huonekortin. Kansiossa on tärkeimpien pintamateriaalien ja kodinkoneiden käyttöohjeet. Kodinkansio sisältää myös Uuden asunnon käsikirjan, jossa on yleistä tietoa asumisesta. Asianmukaiset hoito- ja kunnossapitotoimenpiteet takaavat asuinhuoneiston kunnon ja laatutason säilyvyyden, jotta voit nauttia kodistasi.

 9. 9

  Vuositarkastus

  Vuositarkastuksen yhteydessä toimitamme osakkaille sekä yhtiölle kaavakkeen, johon merkitään mahdolliset huoneistossa ja yleisissä tiloissa havaitut virheet. Vuositarkastuskokous kutsutaan koolle SRV:n toimesta 12 – 15 kuukauden kuluttua taloyhtiön valmistumisesta. Kokouksessa ilmenneet korjaustyötarpeet toteutetaan vuositarkastuksen jälkeen. Ostajan turvana on RS-vakuuksien lisäksi rakennusvirhevakuutus, joka on voimassa 10 vuotta kohteen valmistumisesta.