Liikkuminen alueella

Raskas kuljetus Vision tornityömaalta Kyläsaareen aiheuttaa häiriötä liikenteeseen Tukkutorilla ja Verkkosaaressa

Kalasataman torneihin kuuluvan Vision työmaalta kuljetetaan tornitalon rakentamisessa käytettyjä tuulisuojaseiniä Kyläsaaressa sijaitsevalle varastoalueelle 24 – 26.10.2022 klo 19.00 -23.00 välisenä aikana. Kuljetukset ovat isoja ja liikkuvat hitaasti, joten ne aiheuttavat häiriötä liikenteelle kuljetukseen käytettävällä reitillä. Koska kuljetukset ovat isoja, voidaan liikenne joutua myös pysäyttämään reitillä olevilla risteysalueilla. Kuljetus lähtee Leonkadun ja Hermannin rantatien kulmasta edeten Hermannin rantatien kautta Vanhalla Talvitielle ja sieltä edelleen Kyläsaareen. Alla on kuvattuna kartta ajosuunnasta sekä mahdollisista liikenteen pysäytyspaikoista 24 – 26.10.2022 klo 19.00 -23.00 välisenä aikana.

Pahoittelemme liikenteelle aiheutuvaa haittaa ja pyrimme pitämään liikenteen pysäytykset mahdollisimman lyhyinä.

Lisätietoja: Tatu Hotokka, työmaapäällikkö, SRV, p.043826 6952, tatu.hotokka@srv.fi

Työpajankatu on suljettuna polkupyörä- ja ajoneuvoliikenteeltä Hermannin rantatien ja Kalasatamankadun väliseltä katuosuudelta 2.-21.5.2022 välisenä aikana

2-21.5.2022 välisenä aikana Työpajankadun pinta korjataan siihen kuntoon, missä se oli ennen Lumo Onen työmaalla käytetyn torninosturin asentamista. Kadulle asennetaan kaistanjakaja ja katuun maalataan ajokaistat sekä muut tarvittavat liikennettä ohjaavat merkit. Tänä aikana Työpajankatu on suljettuna polkupyörä- ja ajoneuvoliikenteeltä Hermannin rantatien ja Kalasatamakadun väliseltä katuosuudelta. Työpajankadun pohjoisreunassa kulkeva jalankulun reitti pysyy kuitenkin auki työvaiheen aikanakin. Ajoneuvoliikenne ohjataan Verkkosaarenkadun ja polkupyöräily Tukkutorinkujan kautta. Kuva kiertoreitistä alla:

Kadun  ennallistamisen jälkeen pienennämme työmaan tähän asti vuokraamaa Työpajankadun aluetta. Palautamme tien normaaliin muotoon kesäkuussa.

Yhteydenotot: 020 145 5200, SRV vaihde

Torninosturin purku Kalasataman tornitalon työmaalla jatkuu 6.2. 2022 saakka – tänä aikana Työpajankadulta suljettuna katuosuus REDIn ja Keskon pääkonttorin väliseltä alueelta

Kalasataman tornitalon, Lumo Onen, työmaalta puretaan työmaan käytössä ollut torninosturi 24.-6.2.2022 välisenä aikana. Purkutöihin tarvitaan katualue Työpajankadulta REDI kauppakeskuksen luoteiskulmasta REDIn ja Keskon pääkonttorin väliseltä alueelta. Tämä vuoksi Työpajankatu on tältä alueelta suljettuna autoliikenteeltä ja polkupyöräilyltä. Korvaava autoliikenteen reitti Hermannin rantatielle kulkee Kalasatamankadun ja Verkkosaarenkadun kautta. Pyöräliikenteelle korvaava reitti kulkee Kalasatamankadun ja Tukkutorin kadun kautta. Reitit ja suljettu katualue kuvattuna karttaan alla.  Jalankulkuun torninosturin purkutyöt eivät vaikuta. Työpajankadun pohjoisreunassa kulkeva jalkakäytävä pysyy auki jalankulkijoille.

Lisätietoja: Mika Kuukkanen, vastaava mestari, SRV, p. 040 685 4280, mika.kuukkanen@srv.fi

Torninosturin purku Kalasataman tornitalon työmaalla katkaisee osan Työpajankadusta autoliikenteeltä ja polkupyöräilyltä 24. – 30.1.2022 REDIn ja Keskon pääkonttorin väliseltä alueelta

Kalasataman tornitalon, Lumo Onen, työmaalta puretaan työmaan käytössä ollut torninosturi 24.-30.1.2022 välisenä aikana. Purkutöihin tarvitaan katualue Työpajankadulta REDI kauppakeskuksen luoteiskulmasta REDIn ja Keskon pääkonttorin väliseltä alueelta. Tämä vuoksi Työpajankatu on tältä alueelta suljettuna autoliikenteeltä ja polkupyöräilyltä. Korvaava autoliikenteen reitti Hermannin rantatielle kulkee Kalasatamankadun ja Verkkosaarenkadun kautta. Pyöräliikenteelle korvaava reitti kulkee Kalasatamankadun ja Tukkutorin kadun kautta. Reitit ja suljettu katualue kuvattuna karttaan alla.  Jalankulkuun torninosturin purkutyöt eivät vaikuta. Työpajankadun pohjoisreunassa kulkeva jalkakäytävä pysyy auki jalankulkijoille.

Lisätietoja: Mika Kuukkanen, vastaava mestari, SRV, p. 040 685 4280, mika.kuukkanen@srv.fi

Muutoksia liikennejärjestelyihin Työpajankadulla Kalasatamassa

Työpajankadun ja Hermannin rantatien kulmassa käynnistetään rakentamisen aloitusta valmistelevat työt kolmannen Kalasataman tornitalon, Kompassin, työmaata varten 15.4.2020 alkaen. Työmaan tarvitseman tilan vuoksi Työpajankadun eteläreuna suljetaan REDI kauppakeskuksen luoteiskulmalta noin sadan metrin matkalta ja jalankulku ohjataan kadun pohjoisreunaan.

Autoliikenteen kaistat kapenevat hieman, mutta niitä ei suljeta ja ajoyhteys kauppakeskus REDIn pysäköintiin Työpajankadulta säilyy ennallaan. Jalankulkijoiden kulkuyhteys Kalasatamankadulta Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen säilyy ennallaan, ainoastaan toinen Työpajankadun ylittävä suojatie poistuu käytöstä.

Valmistelevat työt aloitetaan nyt, jotta varsinaiset rakennustyöt saadaan käynnistetyksi nopeasti lopullisen aloituspäätöksen jälkeen.

Nämä liikennejärjestelyt ovat voimassa tämän hetkisen aikataulun mukaan syksyyn 2022 saakka.