SRV logo
No search results.
Suomeksi

Extraordinary General Meeting 2015

SRV Yhtiöt Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

SRV Yhtiöt Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 22.6.2015. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 27 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 73,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön rahoitustarpeen turvaamiseksi ja taserakenteen vahvistamiseksi.

Valtuutuksen perusteella hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Osakkeiden antaminen voi myös tapahtua osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus on voimassa 31.3.2016 asti eikä se kumoa 15.3.2011 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

 Materials for extraordinary general meeting on 22 June 2015

Board of Directors’ proposal to the General Meeting

Board of Directors’ proposal to the General Meeting

Financial Statements, Report of the Board of Directors and Auditor’s Report

Financial statement release 2014 (complete annual accounts in Finnish)

Report of the Board of Directors

Auditor’s Report

Interim Report

Interim Report 1-3_2015

Events after the Interim Report

Board of Directors on events after the interim report

You can see the stock exchange and press releases that were published after the 1-3/2015 interim report here

Other materials

Power of attorney

Annual General Meeting’s 25 March 2015 decision on payment of a dividend