Eettinen kanava (Whistleblowing)

SRV pitää suuressa arvossa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja ne rakentavat lähtökohdan luottamukselle ja varmuudelle. SRV:llä on käytössä eettinen kanava, jotta työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa mahdollisista tapauksista, joissa on toimittu arvojamme ja eettisiä periaatteitamme vastaan. SRV:n eettistä kanavaa hoitaa itsenäinen palveluntuottaja. Eettinen kanava on luottamuksellinen keino, jolla SRV:n työntekijät ja osapuolet, joiden kanssa SRV:llä on liikesuhteet, voivat ilmoittaa mahdollisissa havaitsemistaan tai epäilemistään epäeettisistä ja/tai laittomista tai epäterveistä menettelyistä SRV:n omassa tai sen kumppanien toiminnassa.

SRV:n työntekijät voivat myös ottaa yhteyttä omaan esimieheen tai lakiasiainosastoon. Kaikki vilpittömässä mielessä esitetyt väitteet eettisten toimintaohjeiden oletetusta rikkomisesta tutkitaan puolueettomasti. SRV vastaa siitä, että työntekijöille ei aiheidu rikkomistapauksen ilmiannon johdosta mitään epäsuotuisia työhön liittyviä seuraamuksia. Raportoijan henkilöllisyyttä käsitellään luottamuksellisesti kunnioittaen henkilön valitsemaa anonymiteettitasoa.

 

Miten voit tehdä ilmoituksen?

  1. 1

  2. 2

    Voit lähettää kirjeen osoitteeseen:  BDO Oy, Forensic Services, Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki, Finland