Aliurakoitsijoille

Olemme koonneet tälle sivulle tärkeitä linkkejä työmaillamme toimiville aliurakoitsijoille.

Kirjaudu Etäperehdytykseen

Suorita yleis- ja työmaakohtainen perehdytys ennen työmaalle tuloa.

https://perehdytys.srv.fi

Työturvallisuuskeskuksen Työturvallisuuskortti

Kaikilta SRV:n työmaille töihin tulevilta työntekijöiltä edellytetään urakkaohjelman kohdan 4.13.8 Kulkulupa, sähköinen kulunvalvonta ja läsnäoloseuranta mukaisesti Työturvallisuuskeskuksen Työturvallisuuskortin suorittamista osoituksena riittävästä pätevyydestä toimia turvallisesti työmaalla. TTK:n Työturvallisuuskortti on työmaakulkuluvan myönnön edellytys.

Tulitöitä ei saa tehdä ilman voimassaolevaa tulityökorttia.

Tieturvakortti

2021 alusta alkaen myönnetyt sähköiset Tieturvakortit eivät ole voimassa SRV:n työmailla, eivätkä ne korvaa pakollista TTK:n Työturvakorttia.

Kirjaudu SRV Turva -raportointijärjestelmään

Raportoi turvallisuushavaintosi, kehitysideasi ja positiiviset palautteet SRV Turvaan.

SRV:n sähköinen toimittajarekisteri

SRV:n toimittajarekisteri tarjoaa alihankkijoille nopean ja helpon tavan päästä SRV:lle toimittajaksi sekä päivittää tietojaan.

https://turva.srv.fi

SRV:n eettinen kanava

SRV:llä on käytössä eettinen kanava, jotta työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa mahdollisista tapauksista, joissa on toimittu arvojamme ja eettisiä periaatteitamme vastaan.

Eettinen kanava 

Ilmoitusvelvollisuus lähetettyjen työntekijöiden käytöstä

Jos käytät lähetettyä työvoimaa, tutustu ilmoitusvelvollisuuteen.

Tärkeää tietää

Tutustu alihankintojen pelisääntöihin

Tutustu SRV Malliin