SRV:n toimenpiteet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi

SRV:llä on käytössä toimenpiteitä, joiden avulla koronaviruksen (COVID-19) leviämistä pyritään rajoittamaan ja hidastamaan. Koronantartuntojen leviämisen ehkäiseminen on yhteistyötä, jossa jokaisen panos on tärkeä.

Työmaillamme on tehty lukuisia erityisjärjestelyjä ja varotoimenpiteitä koronaviruksen osalta, jotta estämme tartuntojen leviämisen ja pidämme yhteisen työympäristömme turvallisena ja toiminnassa. Viruksen leviämistä torjutaan hyvässä yhteistyössä urakoitsijoiden ja terveysviranomaisten kanssa.

Näin pidämme itsemme, läheisemme ja työkaverimme terveinä

Työmailla erityisjärjestelyjä koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi

Koronan tartuntariskin arvioinnin kautta olemme tunnistaneet työmailla tiettyjä paikkoja, joissa virustaudin leviämisen riski on korkeampi. Pyrimme pitämään lähikontaktit mahdollisimman vähissä ja huolehtimaan turvaetäisyyksistä. Sosiaalitiloissa on haettu erilaisia ratkaisuja kontaktien vähentämiseksi muun muassa lisäämällä tiloja, jakamalla niitä pienempii osiin ja porrastamalla taukoja. Työmaaperehdytykset hoidetaan etäperehdytyksillä ja tapaamiset pyritään hoitamaan joko sähköisesti tai ulkotiloissa.

Tilojen siivousta on lisätty ja erityisesti usein kosketeltavien pintojen puhdistamista on tehostettu. Työntekijöitä on ohjeistettu huolehtimaan käsihygieniasta ja muistutettu, että työpaikalle saa tulla vain terveenä. Koronaohjeistusta tarjotaan usealla kielellä. Valvomme ohjeiden noudattamista yhdessä urakoitsijoiden kanssa.

SRV:n koronaryhmä seuraa ja johtaa tilanteen hallintaa terveystilanteen sekä toimitusketjujen toimivuuden näkökulmista ja hakee ratkaisuja mahdollisiin häiriötilanteisiin aktiivisesti. Työskentelyolosuhteiden terveellisyys ja turvallisuus ovat avainasemassa, jotta henkilöstön ja kumppanien terveys ja turvallisuus sekä töiden eteneminen voidaan turvata. Seuraamme viranomaisten ohjeistuksia tarkasti ja noudatamme kaikessa toiminnassamme viranomaisten antamia yleisiä turvallisuusohjeita ja suosituksia.

Asuntonäytöt 

Järjestämme asuntonäyttöjä terveysturvallisuus huomioiden. Huolehdimme väljyydestä ja yleisestä hygieniasta sekä tarjoamme kaikille tarvittaessa maskin. Asuntonäyttöihin osallistutaan vain täysin terveenä.

Pidetään huoli toisistamme!

Mikäli sinulla on kysymyksiä, lähetä viesti: viestinta@srv.fi

Lisätietoja:

Päivitetty: 20.4.2022

“Koronatartuntoja vastaan yhteistyöllä ja tehostetuilla toimilla”

“Koronatartuntoja vastaan yhteistyöllä ja tehostetuilla toimilla”

Poikkeusajan arjenhallintaa on sävyttänyt jatkuva oppiminen ja muutokset on nopeasti viety osaksi toimintaa. Rakennusalalla on jo pitkät perinteet suojainten käytöstä ja työympäristön turvallisuuden varmistamisesta. Ja jokaisen tavoitteena on tietenkin terveellinen ja turvallinen työpaikka.

Lue turvallisuuspäällikön blogi
Asuntokaupan tekeminen onnistuu tarvittaessa sähköisesti vaikka kotisohvalta

Asuntokaupan tekeminen onnistuu tarvittaessa sähköisesti vaikka kotisohvalta

Teemme kaikkemme, että asuntokaupan tekeminen olisi helppoa ja turvallista myös poikkeuksellisena aikana.

Lue sähköisistä palveluistamme