SRV:n toimenpiteet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi

SRV:n toi­men­pi­teet ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen hi­das­ta­mi­sek­si

SRV:llä on käytössä toimenpiteitä, joiden avulla koronaviruksen (COVID-19) leviämistä pyritään rajoittamaan ja hidastamaan. Seuraamme viranomaisten epidemiaohjeistuksia tarkasti ja noudatamme kaikessa toiminnassamme viranomaisten antamia yleisiä turvallisuusohjeita ja suosituksia.

Johdamme päivittäin tilanteen kehittymistä terveystilanteen sekä toimitusketjujen toimivuuden näkökulmista ja haemme ratkaisuja mahdollisiin häiriötilanteisiin aktiivisesti. Työskentelyolosuhteiden terveellisyys ja turvallisuus ovat avainasemassa, jotta henkilöstön ja kumppanien terveys ja turvallisuus sekä töiden eteneminen voidaan turvata.

Työmaillamme on tehty erityisjärjestelyjä koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Pyrimme pitämään lähikontaktit mahdollisimman vähissä ja huolehtimaan turvaetäisyyksistä. Olemme esimerkiksi rajoittaneet hissien käyttöä ja sosiaalitilojen yhtäaikaisia ihmismääriä. Sosiaalitiloissa on haettu erilaisia ratkaisuja kontaktien vähentämiseksi muun muassa lisäämällä tiloja, jakamalla niitä pienempii osiin ja porrastamalla taukoja. Työmaaperehdytykset hoidetaan etäperehdytyksillä ja tapaamiset pyritään hoitamaan joko sähköisesti tai ulkotiloissa.

Hyvä hygienia on tärkeää tartuntojen estämisessä. Tilojen siivousta on lisätty ja erityisesti usein kosketeltavien pintojen puhdistamista on tehostettu. Työntekijöitä on ohjeistettu huolehtimaan käsihygieniasta ja muistutettu, että työpaikalle saa tulla vain terveenä. SRV:n perehdytysmateriaaleissa on koronaohjeistus usealla kielellä. Huolehdimme, että saippuaa, kertakäyttöpyyhkeitä ja käsidesiä on työmaalla aina saatavilla.

SRV:llä on työryhmä, joka seuraa tilanteen kehittymistä päivittäin. Työryhmä antaa työmaille ja muulle henkilöstölle sekä aliurakoitsijoillemme toimintaohjeita mm. epidemian ennaltaehkäisyyn ja sairastapauksissa toimimiseen liittyen. Viruksen leviämistä torjutaan hyvässä yhteistyössä aliurakoitsijoiden ja työterveyshuollon kanssa ja mietimme aktiivisesti uusia ratkaisuja tartuntojen ehkäisemiseksi. Toimenpiteitä tarkennetaan tarpeen mukaan.

Suosittelemme henkilöstöllemme etätyötä kaikissa sellaisissa tehtävissä, joissa se on mahdollista. Pyrimme järjestämään ensisijaisesti esimerkiksi kokoukset etäyhteyksillä niin sisäisesti kuin asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Mikäli tapaamme kasvokkain, pidämme etäisyyttä emmekä kättele. Emme myöskään ota toistaiseksi vastaan vierailuja työmaillemme, elleivät ne suoraan liity työmaan edistämiseen.

Kehotamme myös aliurakoitsijoitamme, materiaalitoimittajiamme sekä muita yhteistyökumppanejamme ottamaan käyttöön vastaavat toimenpiteet viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Asuntomyynti ei toistaiseksi järjestä avoimia ovia tai yleisesittelyjä kohteissa. Suosittelemme tutustumaan myytäviin kohteisiin ensisijaisesti virtuaalisesti ja sopimaan mahdollisen yksityisesittelyn järjestämisestä tilanteen niin salliessa.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa viranomaisten ohjeiden noudattaminen ja meidän jokaisen vastuu on ensiarvoisen tärkeää. Pidetään huoli toisistamme!

Mikäli sinulla on kysymyksiä, lähetä viesti: viestinta@srv.fi

Lisätietoja:

Päivitetty: 16.6..2020

Asuntokaupan tekeminen onnistuu tarvittaessa sähköisesti vaikka kotisohvalta

Asuntokaupan tekeminen onnistuu tarvittaessa sähköisesti vaikka kotisohvalta

Teemme kaikkemme, että asuntokaupan tekeminen olisi helppoa ja turvallista myös poikkeuksellisena aikana.

Lue sähköisistä palveluistamme