Ajankohtaista Kulttuurikasarmin työmaalla

Aloitustiedote: Kulttuurikasarmin rakentaminen Lasipalatsin aukiolle alkaa

SRV rakentaa Lasipalatsin aukiolle Helsingin vanhan linja-autoaseman tiloihin ainutlaatuisen viihtymisen keskuksen, Kulttuurikasarmin.

Rakennuttaja on Mercator Fastigheter Ab.

Työt alkavat työmaan aitaamisella lokakuun alkupuolella sekä purkutöillä 15.10.2021. Syksyn ja talven aikana teemme työmaalla tuenta- ja pohjavahvistustöitä, minkä jälkeen jatkamme louhintatöillä alkuvuodesta 2022. Kulttuurikasarmi valmistuu vuonna 2023.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta

arkisin: klo  7–22
lauantaisin: klo 10–18
sunnuntaisin: ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön

Työmaajärjestelyt suoritetaan erityistä turvallisuutta noudattaen ja rakentamisesta aiheutuvia haittoja minimoiden. Pahoittelemme työmaasta koituvaa häiriötä keskellä kiireistä kaupunkia.

Ensimmäisen vuoden ajan työmaasta koituu melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

Työmaan aitaus ja liikennejärjestelyt vaikuttavat alueen kulkureitteihin koko rakentamisen ajan. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita. Työmaaliikenne kulkee alkuun Lasipalatsin ja Paasikivenaukion välistä, ja turvallinen jalankulku varmistetaan alueella liikkuville.

Yhteystiedot

Työmaapäällikkö Kaj Grönroos, 040 094 6070, kaj.gronroos@srv.fi
Työmaamestari Mikko Laari, 040 093 3558, mikko.laari@srv.fi

Tulemme jakamaan rakentamisen etenemisestä joka toinen kuukausi tiedotteen lähialueen asukkaille ja sidosryhmille. Voitte myös seurata rakentamista SRV:n internetsivuilla: www.srv.fi/tyomaa/kulttuurikasarmi.