Ajankohtaista Helsingin Kielilukion työmaalla

Lue Helsingin kielilukion työmaan tuoreimmat uutiset.

Vk 40

Elementtiasennukset ovat käynnistyneet ja julkisivun väribetonielementtejäkin on jo asennettu. Perustus- ja maanrakennustyöt etenevät rinnan elementtiasennuksen kanssa.

Vk 38 Elementtiasennus käynnistyy

Työmaalla on käynnissä ristikkopuominosturin kasaus. Elementtiasennus käynnistyy viikolla 38.

Vk 33 Valut käynnissä

Kesällä aloitettiin anturoiden laudoitus, raudoitus ja valut. Elementtisuunnittelu ja valmistus tehtaille etenee, ja pian päästään asentamaan ensimmäisiä elementtejä.

 

Vk 25 Paalutus käynnissä

Paalutustyöt ovat käynnistyneet, mutta juhannuksena ei työskennellä, joten meluhaittaa ei synny. Hyvää juhannusta kaikille.

Vk 24: Paalutus käynnistyy

Työmaalla maanrakennustyön jatkuvat. Perjantaina käynnistyvät paalutustyöt ja tämä työvaihe kestää noin kaksi viikkoa.

Vk 23: Työmaalla maatyöt käynnistyneet

Työmaa on lähtenyt käyntiin alueen aitaamisella sekä maanrakennustöillä. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.Aloitustiedote vk 15/2021: Helsingin kielilukion rakentaminen Myllypuroon käynnistyy

SRV rakentaa Myllypuron metroaseman viereen entisen huoltoaseman tontille Helsingin kielilukion uudisrakennuksen, johon tulee tilat noin 900 lukio-opiskelijalle. Uudisrakennus korvaa kielilukion vanhat tilat Itäkeskuksessa. Samassa rakennuksessa lukion kanssa tulee toimimaan iltaisin aikuislukio. Lisäksi rakennus sisältää vapaa-ajan ja liikuntatiloja kaupunkilaisten käyttöön.

Neljäkerroksisen rakennuksen laajuus on noin 8500 bruttoneliömetriä. Helsingin uusi kielilukio valmistuu loppukesästä 2023, ja oppilaat pääsevät uusiin tiloihin syyslukukaudelle 2023. Hanke toteutetaan elinkaariurakkana, jossa SRV on vastuussa rakennettavan kiinteistön suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan.

Rakennuttajana toimii Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala.

Aikataulu
Työt alkavat tontin raivaus- ja maanrakennustöillä viikon 15-16 aikana. Hanke valmistuu loppukesästä 2023.

Työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta)
arkisin klo 7.00-18.00

Vaikutukset ympäristöön
Pontitus- ja paalutustyöt tulevat aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pontitus- ja paalutustöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

(Punainen nuoli esittää maanrakennustöiden työmaaliikenteen kulkusuuntaa)